FAQ
FAQ
....................................................................................................

Samengesteld door de leden van Vereniging Heiloo Energie

FAQs - Zonnepanelen - Energie opwekken

Dat hangt af van een aantal factoren. Dat zijn:

 • Het maximale vermogen.
 • Hoe meer vermogen een zonnepaneel heeft hoe hoger de elektriciteistproductie kan zijn. Om het maximale vermogen te realiseren is meer nodig
 • Als de zonnepanelen op het zuiden zijn gericht én onder een hoek van 30 tot 40 graden liggen wordt de meeste zon opgevangen. Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan hoeft de zon alleen nog maar te schijnen. Hoe meer zonnestraling er is hoe hoger de opbrangst kan worden en hoe dichter het maximale vermogen wordt benaderd

Het is logisch dat er in de winter minder zonneschijn is dan in de zomer. Een zonnepaneel bestaat meestal uit wel 72 zonnecellen die serie geschakeld zijn. Daarmee leveren ze, afhankelijk van de kwaliteit en type tussen 100 en 36O0 Watt vermogen.

In rekenvoorbeelden op de site van aanbieders van zonnepanelen wordt vaak gerekend met een gemiddeld rendement van gerekend met 85%.

Eén zonnestroompaneel van 240Wp produceert ongeveer 200 kWh per jaar.panelen
Wanneer je 3.000 kWh per jaar verbruikt zal je dus 15 zonnepanelen van 240 Wp nodig hebben.

Als je het verbruik in kWh van je eigen huishouden weet kun je dus na gaan hoeveel panelen je nodig zult hebben om te zorgen dat de opgewekte energie gelijk is aan jouw verbruik!

Wat gebeurt er met ‘teveel’ opgewekte energie?
De opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt door de apparaten die op dat moment aan staan.
Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er vebruikt wordt, wordt de overgebleven elektriciteit terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.
Je kunt dit zien daarodat je elektriciteits meter terugloopt of omdat je productiemeter oploopt.

Zonnepanelen kunnen ook elektriciteit produceren met weinig zon.
Het gaat immers om het licht, dus ook bij bewolkt weer zal er energie opgewekt worden.
Wanneer de zon schijnt wordt er wel veel meer energie opgewekt!
Omdat ‘s nachts als de zon niet schijnt maar we wel energie verbruiken verbruikt u stroom vanuit het net.

Het berekenen van de efficiency is eigenlijk onder te verdelen in twee stappen.

Ten eerste wordt er gekeken naar de grootte van je dak, en dan vooral naar de grootte van het geschikte deel waar de panelen geplaats kunnen worden.
Heb jij bijvoorbeeld een dakkapel, of een aantal bomen rondom je huis, dan kan hier rekening mee gehouden worden in de berekening. Het is immers overbodig en niet verstandig om panelen te plaatsen die hun werk niet optimaal kunnen doen. Uiteindelijk wordt de bruikbare oppervlakte berekend en kan er bekeken worden hoeveel zonnepanelen er op jouw dak passen.

Dat brengt ons bij de tweede stap.
Hierbij wordt er gekeken hoe de oriëntatie van jouw dak is ten opzichte van de zon, en het type dak (plat, schuin). Aan de hand van deze twee aspecten wordt er gekeken hoe efficiënt de zonnepanelen, die op jouw dak geplaatst kunnen worden, zullen zijn. Hoe meer je dak gericht is naar het zuiden én hoe dichter bij de hoek van 36°, hoe beter!

Om een idee te krijgen wat het effect van de plaatsing van de panelen kan hebben voor de verwachte opbrengst kun je het hieronder afgebeelde "instralingsdiagram" bekijken

 • N-Z geeft de orientatie aan; (de ligging van de paelen);
 • In procenten(%) het rendement; 
 • In graden, de hoek waaronder de panelen op een vlak geplaatst zijn.

instralingsdiagram

De combinatie van de plaatsing, t.o.v. de zon, MET de hoek geven een mogelijk verwacht rendement.
Wanneer je daadwerkelijk panelen gaat plaatsen is het van belang een expert te laten kijken naar de situatie rondom jouw dak!

Nee, een coating kan het juist bevorderen; dit is een heel dun laagje dat over de zonnepanelen heen zit.
Door de coating ontstaat er minder reflectie van het zonlicht. De coating verstrooid het zonlicht en dit zorgt ervoor dat het licht beter tussen de siliciumlaagjes in het zonnepaneel wordt opgenomen.
Zonlicht wordt dus geabsorbeerd in plaats van gereflecteerd, en dat is wat je wilt.
De meeste zonnepanelen zijn daarom ook donker van kleur zodat ze meer zonlicht absorberen.

Dit is afhankelijk van de volgend factoren:

 • m2 dakoppervlak
 • vermogen van de panelen
 • oriëntatie op de zon
 • hellingshoek van het dak
 • schaduw aanwezig

Het berekenen van de efficiency is eigenlijk onder te verdelen in twee stappen.
Ten eerste wordt er gekeken naar de grootte van het dak, en dan vooral naar de grootte van het geschikte deel waar de panelen geplaats kunnen worden.
Is er bijvoorbeeld een dakkapel, of staan er een aantal bomen rondom je huis, dan moet je hier rekening mee houden in de opbrengstberekening.
Het is immers overbodig en niet verstandig om panelen te plaatsen die hun werk niet optimaal kunnen doen.
Uiteindelijk wordt de bruikbare oppervlakte berekend en wordt bepaald hoeveel zonnepanelen er op jouw dak passen.

Bij de tweede stap wordt gekeken naar de oriëntatie van het dak is ten opzichte van de zon, en het type dak (plat, schuin).
Aan de hand van deze twee aspecten wordt berekend hoe efficiënt de zonnepanelen zullen zijn.
Hoe meer het dak gericht is naar het zuiden en hoe dichter bij een hoek van 36°, hoe beter!
Voordat zonnepanelen worden geplaatst is het van belang een expert te laten kijken naar de situatie rondom het dak

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Wanneer de hoeveelheid licht beperkt wordt doordat bijvoorbeeld een boom vaak (een deel) van de installatie in de schaduw zet, dan zal de hoeveelheid opgewekte elektriciteit flink teruglopen. En dat is zonde! Door technische redenen zal beschaduwing van slechts één zonnepaneel de opbrengst in de gehele schakel van alle panelen verminderen.

De omvormer kan hier echter goed bij helpen, als deze een zgn, "Shadow Management" functie bevat.
Hiermee wordt er onder meer voor gezorgt dat niet het hele  "schaduw paneel" niets meer kan opleveren.
Dankzij slimme schakelingen wordt er toch electriciteit opgewekt! 

Een zonnepaneel dat ongeveer op het zuiden staat, genereert de meeste elektriciteit. In de praktijk leveren daken die richting het oosten of westen liggen ook een goede opbrengst. Verdere afwijking (dus meer richting het noorden) zal de efficiëntie van de installatie onrendabeler maken.

De zon in Nederland staat nooit recht boven ons, zelfs niet in de zomer.
Om de hoeveelheid opgevangen zonlicht te maximaliseren, is het daarom beter om zonnepanelen schuin te plaatsen.
De optimale hellingshoek is 35°, al is een hoek tussen de 20 en 60 graden meestal geen probleem.

Een plat dak kan natuurlijk ook. De panelen worden dan schuin in de juiste hoek gezet en verder uit elkaar gezet.
Dit voorkomt dat de panelen in elkaars schaduw komen te staan.

Deze specifieke vragen geven een indicatie van de geschiktheid van het dak voor zonnepanelen.

Deze factoren samen bepalen voor het grootste deel de opbrengst van de zonnepanelen.
Hoe beter je dak voldoet, hoe meer elektriciteit je opwekt, en hoe meer geld het oplevert!